İller Bankası A.Ş.Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Karayolları Genel MüdürlüğüTaşınmazlar Dairesi Başkanlığı

Tapu Kadastro Genel MüdürlüğüKadastro Dairesi Başkanlığı